Responsive image

Om Eiendom Norge konferansen:


Den årlige Eiendom Norge konferansen er eiendomsmeglingsbransjens viktigste møteplass, hvor aktuelle tema innen samfunnsliv, økonomi, politikk, eiendom og digitalisering behandles.

I 2018 samlet konferansen omlag 200 ledere i bransjen på Christiania Teater.

En rekke prominente foredragsholdere har gjestet konferansen opp gjennom årene, blant andre finansminister Siv Jensen (Frp), konsernsjef Rolv Erik Ryssdal (Schibsted), professor Albert Saiz (MiT), CEO Alex Tapscott (Blockchain Revolution), fredsforsker Henrik Syse (PRIO), professor og rektor Øystein Thøgersen (NHH), futurist Magnus Lindqvist, forbrukerombud Gry Nergård, direktør Kristin Skogen Lund (NHO), CEO James McQuviey (Forrester), direktør Idar Kreutzer (Finans Norge), futurist Stefan Hyttfors, tilsynsdirektør Morten Balterzen (Finanstilsynet) og dr. Kjell A. Nordstorm.

Responsive image